Image
icontest3
Wykształcenie psychologiczne
Ukończyłam Psychologię ze specjalizacją Psychologia Zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Image
Image
Image
icontest3
Doświadczenie zawodowe
Jestem Instruktorem Akademii Terapii Ekspresyjnych i Technik Relaksacyjnych.
Image

icontest2

Witam Cię nieznajomy

Od wielu lat fascynuje mnie człowiek na wielu płaszczyznach funkcjonowania. ​Wierzę, że każdy z nas ma wyjątkowe dary i mocne strony dzięki, którym może żyć pełnią życia, stworzyć głębokie i satysfakcjonujące relacje oraz cieszyć się radością ze znalezienia celu swojego życia i bycia autentycznie sobą.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam pracując pod superwizją na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Ustrońskim Centrum Psychoterapii oraz na oddziałach rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej, limfologicznej.

Prowadzę konsultacje psychologiczne, sesje terapeutyczne oparte na pracy z ciałem, warsztaty z zakresu psychoedukacji, rozwoju poprzez ruch i inne techniki ekspresyjne oraz treningi relaksacyjne.

Obecnie jestem w trakcie czwartego roku szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie Core Energetics.

Z jakimi trudnościami najczęściej pracuję?

stany depresyjne, przedłużające się okresy smutku, przygnębienie,
stany lękowe, dokuczający w różnych sytuacjach niepokój,
niezadowolenie z siebie i innych,
brak motywacji do podejmowania działań,
konflikty wewnętrzne,
napięcie psychiczne i fizyczne,
problemy zdrowotne o podłożu psychicznym,
bolesne doświadczenia z przeszłości,
trudności w wyrażaniu emocji,
trudności w zrozumieniu własnych zachowań,
niski poziom energii,
kryzys życiowy,
dolegliwości fizyczne i psychiczne spowodowane stresem,
brak zrozumienia dla różnych trudnych stanów wewnętrznych i tego jak sobie z nimi poradzić