Image

Psychoterapeutyczna praca z ciałemw metodzie Core Energetics

Psychoterapia jest procesem leczenia wykorzystującym relację terapeutyczną. Prowadzi do zmian w zakresie pewnych cech osobowości klienta, sposobów adaptacji do nowych sytuacji, nowych sposobów funkcjonowania w relacjach interpersonalnych.

Sesje indywidualne oparte o ćwiczenia bioenergetyczne w metodzie Core Energetics

Psychoterapia prowadzi do zmiany obrazu siebie, postrzegania świata oraz własnych trudności i obszarów konfliktowych. Zmiany te dotyczą sposobu przeżywania i myślenia, co w konsekwencji prowadzi do zmian w funkcjonowaniu jak również pozbyciu się objawów utrudniających życie.

​Psychoterapia odbywa się podczas cyklu regularnych spotkań klienta z terapeutą. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut. Długość procesu terapeutycznego zależy od określonego przez klienta celu terapii, źródeł zgłaszanych problemów, częstotliwości spotkań.

Decyzja o rozpoczęciu psychoterapii podejmowana jest po kilku spotkaniach konsultacyjnych oraz wstępnej diagnozie. Wtedy terapeuta zawiera z klintem kontrakt terapeutyczny dotyczący celów i warunków terapii (m.in. częstotliwość i termin spotkań, zasady płacenia za sesje, zasady odwoływania spotkań itp.); takie ramy terapii zapewniają klintowi bezpieczną atmosferę.

Psychoterapia w modelu Core Energetics łączy tradycyjną konwersacyjną psychoterapię z pracą z ciałem, integruje także koncept rozwoju duchowego pomagając w osiągnięciu głębokiej akceptacji samego siebie i innych.

Ćwiczenia ruchowe (bioenergetyczne), świadomość siebie i jakości energii w ciele są aktywnie włączane w sesje metodą Core Energetics, aby przyspieszyć proces powrotu do zdrowia.

Zapraszam na spotkanie.